Viestinnän auditointi

Viestinnän ja markkinoinnin tilannekatsaus

Viestinnän auditointi on laaja ja intensiivinen katsaus yrityksen viestinnän, markkinoinnin ja henkilöstöviestinnän tilanteeseen. Se auttaa kehittämään juuri oikeita asioita, asettamaan ne tärkeysjärjestykseen ja keskittämään käytössä olevat resurssit tehokkaasti.

Käytännössä Viestinnän auditointi on Meditan konsulttiparin ja asiakasyrityksen viestinnästä ja markkinoinnista vastaavien henkilöiden välinen keskustelu. Sen aikana kartoitetaan kaikkien yrityksen viestinnän osa-alueiden tilanne ja tavoitetaso Meditan kehittämän auditointityökalun avulla.

Konkreettisia kehitysehdotuksia

Kun kartoitus on tehty, Meditan viestintäkonsultit analysoivat tuloksen ja esittävät konkreettisia kehittämisehdotuksia, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Ulkopuoliset asiantuntijat huomaavat myös sellaiset kehittämisen kohteet, jotka saattavat jäädä yrityksen omassa kehittämistyössä huomaamatta.

Viestinnän auditointi kiteytetään selkeään raporttiin, jota voi käyttää viestinnän kehittämisen selkärankana. Seuranta-auditointi yhdessä sovittavan ajan kuluttua varmistaa, että kehittämisen suunta on oikea ja toimenpiteet osuvia.

Meditan viestintätiimi on mielellään tukena myös kehittämistyössä ja viestinnän toteutuksessa auditoinnin jälkeen.

Mikä on sinun yrityksesi viestinnän tilanne?

Tätä viestinnän auditointi tarjoaa:

  • Laaja-alainen katsaus viestinnän ja markkinoinnin tilanteeseen
  • Asiantuntevan ulkopuolinen näkökulma
  • Konkreettiset kehittämisehdotukset
  • Toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa
  • Tuki viestinnän kehittämiseen tarvittaessa myös raportoinnin jälkeen

Miten Viestinnän auditointi auttaa? Lue Suur-Savon Sähkön kokemuksia.